Menu Zavrieť

Dobrý deň prajeme,

dovoľujeme si Vám z našej strany, vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, zaslať
návrh spolupráce medzi našou vzdelávacou organizáciou a školami vo Vašej pôsobnosti.

Sprievodný list a spracovaná vylepšená finálna ponuka je priamo pre vedenie škôl
pripojená v tejto e-mailovej správe v prílohách.

Pevne veríme, že uvedená ponuka Vás vnútorne osloví a nadchne, že ju vo vedení školy
zároveň v plnej miere podporíte, za čo Vám vopred vyjadrujeme vrúcne poďakovanie.

Neoddeliteľnou súčasou tejto ponuky je ukážka https://www.favorit-vt.sk/tbpd /špičkového a rozsiahlého/ obsahu nami pripravenej Monografie pre uvedený projekt vzdelávania, ponuky k spolupráci, kde môže frekventant vzdelavania získat mnoho cenných teoretických poznatkov, poznatkov z praxe v súčinnosti ďalšími pridruženými okruhmi problematiky.

Elektonická verzia týchto dokumentov ponuky znie: https://www.favorit-vt.sk/vss

Dávame na vedomie, prajeme Vám príjemný deň prežitý v pohode a radosti.

S úctou

Mgr. Jozef Veliký

fy Mgr. Jozef Veliký – Favorit
ul. Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057/44 617 57, 0905 644 935, 0905 625 775
Stránka: http://wwww.favorit-vt.sk

01.-Sprievodny-list-skolam 02.-Pre-SOS-PDF-original