Menu Zavrieť

D. Ďalšie dopravné filmy

 1. Absencia zodpovednosti
 2. Adhézia a jej význam
 3. Uzavretý prípad
 4. Správne manipulácie
 5. Auto je zbraň
 6. Zásady bezpečnej jazdy I.
 7. Zásady bezpečnej jazdy II.
 8. Kontrolná prehliadka osobného automobilu
 9. Vodič a jeho bezpečnosť
 10. Koho budeme na cestách stretávať?
 11. Ži a nechaj žiť
 12.  Riešenie križovatiek
 13. Riadenie cestnej premávky
 14. Dopravné značky
 15. Naftový motor TDI
 16. Jazdíme autom Škoda
 17. Nitrianske križovatky
 18. Zdravotná výchova
 19. Konštrukcia motora FORD
 20. Konštrukcia retardéra
 21. Servoriadenie
 22. Rýchly motocyklista
 23. Spadnutý most a automobil
 24. Prejazd moderným tunelom
 25. „Havaruje len blb“
 26. Ako vyzerá  prevrátený automobil
 27. Kontajnerizácia a preprava nákladov
 28. Ako jazdí  Tatra 813
 29. Autoškola pre začiatočníkov
 30. Rande pred prvou jazdou
 31. Ako sa pohnúť v kopci
 32. Ako správne preraďovať rýchlosti
 33. Ako začať bezpečne predbiehať
 34. Ako správne otáčať volantom
 35. Ako správne brzdiť
 36. Ako zvládnuť odbočenie v križovatke
 37.  Činnosť štvordobého zážihového motora
 38. Činnosť štvordobého vznetového motora
 39. Porovnanie výhod zážihového a vznetového motora
 40. Činnosť jednolamelovej suchej trecej spojky
 41. Činnosť hydrodynamického meniča krútiaceho momentu
 42. Činnosť manuálnej ovládanej prevodovky
 43. Činnosť automatickej prevodovky
 44. Činnosť rozvodovky a kužeľového diferenciálu
 45. Postup pri skúške vedenia vozidla na AC
 46. Piestové spaľovacie motory
 47. Správne radenie podľa pilového diagramu
 48. Prvá pomoc
 49. Atmosféra medzinárodného autosalónu Frankfurt nad Mohanom
 50. Atmosféra medzinárodného  autosalónu Paríž 2010
 51. Povinnosti vodiča v ČR
 52. Zmysly a vnímavosť vodiča
 53. Úraz vodiča
 54. Ľudské telo I.
 55. Ľudské telo II.
 56. A čas plynie k starobe