Menu Zavrieť

L. Obsahová skladba kurzu vodičov motorových vozidiel sk. „B“

Charakteristika vozidiel skupiny :  „B“

Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, A1 a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie

Jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Podmienky:

 • vek minimálne 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilosť
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 •   3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 •   3 hodiny: teória vedenia vozidiel
 •   6 hodín: zásady bezpečnej jazdy
 •   3 hodiny: opakovanie

 

Praktický výcvik:

 •   1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 •   6 hodín: autocvičisko resp. autotrenažér
 • 31 hodín: výcvik motorového vozidla
 •   3 hodiny: praktická údržba