Menu Zavrieť

OPAKOVANÉ OBOZNAMOVANIE

OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p.

– podľa charakteru vykonávanej práce – základné a opakované oboznamovanie – min. 1 x za 2 roky, pokiaľ iný právny predpis neustanovuje kratší čas

Oboznamovanie sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe oprávnenia na VVZ sk. 01.1 pre tieto oblasti:

 • zamestnancov a vedúcich zamestnancov – BOZP a ustanovené pracovné podmienky
 • obsluhy stavebných strojov a zariadení
 • osôb vykonávajúcich stavebné práce v zmysle § 3 vyhl. č. 147/2013 Z. z. – pozn.: 1 x za 12 mesiacov
 • obsluhy motorových vozíkov
 • obsluhy VTZZ
 • viazačov bremien
 • pilčíkov /obsluha RRMP pri ťažbe dreva a pri inej činnosti/
 • lešenárov /montáž a demontáž lešenia/
 • práce vo výške
 • odborných pracovníkov v oblasti BOZP
 • obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • obsluhy lesných strojov a zariadení
 • vodičov motorových vozidiel

Výstupný doklad: Záznam o oboznámení zamestnanca