Menu Zavrieť

F. Dopravné animácie k zák. č. 8/2009 Z. z.

 1. Pripojovací jazdný pruh
 2. Križovatka I.
 3. Križovatka II.
 4. Hranice križovatky
 5. Priebežný pruh
 6. Priechod pre bicyklistov
 7. znížiť rýchl. jazdy pred prechodom pre chodcov
 8. Priechod pre chodcov
 9. Priechod pre chodcov z pohľadu vodiča
 10. Na pozemnej komunikácii sa jazdí vpravo
 11. Jazdi sa v pravom jazdnom pruhu
 12. Jazda na poz. komunikácii o dvoch jazdných pruhoch
 13. Jazda vo viacerých jazdných pruhoch I.
 14. Jazda vo viacerých jazdných pruhoch II.
 15. Jazda vo viacerých jazdných pruhoch III.

 1. Jazda vo viacerých jazdných pruhoch IV.
 2. Jazda vo viacerých jazdných pruhoch V.
 3. Prechádzanie z jedného jazdného pruhu do druhého
 4. Zaradzovanie do priebežného jazdného pruhu I.
 5. Zaradzovanie do priebežného jazdného pruhu II.
 6. Zbiehanie dvoch jazdných pruhov do jedného
 7. Komunikácie o troch jazdných pruhoch v jednom smere
 8. Prechádzanie z ľavého jazdného pruhu do stredného
 9. Pripojovací pruh
 10. Zaradzovanie z pripojovacieho pruhu
 11. Povinnosť dať prednosť v jazde
 12. Pojem jazdný pruh
 13. Jazda pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka
 14. Jazda pozdĺž nástupného alebo ochr. ostrov. – výnimky
 15. Pozdĺž električky sa jazdi vpravo,…

 1. Obchádzanie električky
 2. Obchádzanie električkového pasu
 3. Prechádzanie električkového pasu
 4. Vyhradený jazdný pruh
 5. Prechádzanie vozidla vo vyhradenom jazdnom pruhu
 6. Vozidla hromadnej dopravy osôb I.
 7. Vozidla hromadnej dopravy osôb II.
 8. Autobus prepravujúci maloleté deti
 9. Obchádzanie
 10. Predchádzanie
 11. Vyhýbanie
 12. Odbočovanie
 13. Vchádzanie do križovatky I.
 14. Vchádzanie do križovatky II.
 15. Kruhový objazd

 1. Vchádzanie do a jazda po kruhovom objazde I.
 2. Vchádzanie do a jazda po kruhovom objazde II.
 3. Otáčanie
 4. Znamenie o zmene smeru jazdy
 5. Vodič dáva znamenie o predchádzaní bicyklistu I.
 6. Vodič dáva znamenie o predchádzaní bicyklistu II.
 7. Povinnosť mat za jazdy rozsvietené ustanov. osvetlenie
 8. Vodič dáva znamenie o predchádzaní bicyklistu I.
 9. Vodič dáva znamenie o predchádzaní bicyklistu II.
 10. Vytváranie prejazdného jazdného pruhu