Menu Zavrieť

G. Present animácie, filmy pre odborné kurzy

 1. Cestné stavebné mechanizmy Tisovec
 2. Dozéry pásové pri ťažbe
 3. Bezpečné a hygienické pracovisko
 4. Vysokozdvižné motorové vozíky I. – V.
 5. BOZP u stavebných strojov
 6. Stavebný stroj UNC 053
 7. Stavebný stroj UNC 060
 8. Stavebný stroj UNC 061
 9. Stavebný stroj Locust 751
 10. Stavebný stroj UNK 320
 11. Stavebný stroj UNC 200
 12. PPS Detva – výrobný program
 13. Prídavné zariadenia UNC 060
 14. Hazard Caterpillar I., II.
 15. UDS 114a
 16. Demolačné metódy
 17. Dozér Komatsu 155 AX 3 Super
 18. Porovnanie výkonnosti rozmerov Komatsu a CAT
 19. Rýpadlo kolesové JCB 3 CX
 20. Rýpadlo kolesové JCB 4 CX
 21. Rýpadlo kolesové UDS 214
 22. Rýpadlo kolesové EO 2621 V
 23. Rýpadlo pásové LC 200
 24. Základy hydrauliky
 25. Projekt hydrauliky
 26. Retardér v praxi
 27. Konštrukcia a negatívna údržba u VMV
 28. Práca vo výškach
 29. Údržba a opravy stavebných strojov
 30. Nakladače kolesový JCB 425
 31. Teleskopické nakladače JCB
 32. Rýpadlo pásové JCB 801 mini
 33. Axiálne piestové prevodníky
 34. Viazanie bremien
 35. Jeden deň práce žeriavnika
 36. Automobilové žeriavy
 37. Silové hydraulické obvody
 38. Ovládacie obvody stavebných strojov
 39. Bezpečne na motorovom vozíku
 40. Identifikácia nebezpečenstiev a rizík na pracovisku
 41. Viazač na stavbe
 42. Viazacie prostriedky, použitie a kontrola