Menu Zavrieť

H. Kompletný výukový set k zák. č. 8/2009 Z. z.

Dopravný výukový set k zák. č. 8/2009 Z. z. je riešený formou digitálnych dopravných snímok a ďalších dopravných animácií na nosiči CD-ROM.