Menu Zavrieť

E. Krátke inštruktážne filmy

 1. Skútre v praxi
 2. Školáci a automobil
 3. Rýchlosť v obci
 4. Nebezpečenstva u motocyklistov
 5. Správne pravidlá pri jazde v jazdných pruhoch /tzv. ZIP/
 6. Technická nespôsobilosť u motorových vozidiel
 7. Problematika viditeľnosti u vodičov v doprave
 8. Zimné pneumatiky – a čo s tým,…
 9. Bezpečný odstup nie je len o dvoch sekundách,…
 10. Nebezpečné deti medzi sedadlami
 11. Povinná výbava u motorových vozidiel
 12. Bezpečnostné pásy v osobnom i nákladnom vozidle
 13. Lieky nezlučiteľné z volantom
 14. Slepý uhol a možnosti výhľadu vodiča
 15. Ušiel si od nehody, čo ďalej urobíš,… ?
 16. Električka – pomocník, ale aj nepriateľ chodca !
 17. Jazdime citlivo ?
 18. Čomu sa povie a rozumie,… pod vplyvom,…
 19. Správne uloženie nákladu
 20. Prvé jazdy v jarnom období sú najmä o,…

 1. Obytné zóny
 2. Telefonovanie v aute je bezpečné len pri,…
 3. Bezpečné vzdialenosti v kolóne vozidiel
 4. Crashtesty a ich význam pre motorizmus
 5. Naša nehoda a ostatný okolitý svet
 6. Jarní bicyklisti vychádzajú,… pozor na nich !!
 7. Najčastejšie prehrešky chodcov
 8. Monotonná jazda po diaľnici, pozor na únavu,…
 9. Modré majáky sú zvláštne svetelné zdroje,…
 10. Na motocykli ja a on,…
 11. Vzdialenosť dohľadu v pološere je, ak,…
 12. Prívesy v cestnej doprave
 13. Vieš, ako je to naraziť v pätdesiatke,…
 14. Opravy dialnic, nebezpečenstvá najmä pre opravárov I.
 15. Cesta na prázdniny sa môže niekedy nečakané predlžiť !
 16. Nebezpečenstvá pre bicyklistov
 17. Následky „vytláčania“ autobusu s jazdného pruhu,…
 18. Seniori sú tiež chodci, či máš iný názor,… ?
 19. Opravy dialnic, nebezpečenstvá najmä pre opravárov II.
 20. Vchádzanie na hlavnú cestu, to musí byt najmä v hlave,…

 1. Veľký dopravný svet malého školáka
 2. Poľnohospodárske práce sú nielen o blate na ceste,…
 3. Bezpečnostné systémy a ich význam v doprave
 4. Môj vek, môj zrak, moja zodpovednosť,….
 5. Správne predchádzanie – to nie sú už otrasné nehody,…
 6. Zo sadrou na nohe, či na vozidle taxislužby ?
 7. Pozná naša lesná zver pravidlá cestnej premávky ?
 8. Moje esemeskovanie za jazdy a tí ostatní,…
 9. Ľadový maličký priezor, pohľad na okolitý svet,…
 10. Ach, to bol hrozný náraz, žiješ ešte,… ?
 11. Ako jazdiť na viacprúdovej vozovke správne ?
 12. Riadenie križovatky policajtom
 13. Rýchlosť vozidlá v kontexte brzdnej dráhy
 14. Psychologické traumatizujúce zážitky sekundu po,…
 15. Nastavenie základných ovládacích prvkov vodičom
 16. Bezpečné na bicykli po dlhšej pauze
 17. Aquaplaning je nebezpečný „vodný“ šmyk
 18. Bezpečno – nebezpečné priechody
 19. Podcenenie nečakanej, nebezpečnej odstredivej sily
 20. Význam prilby pre bicyklistu

 1. Veľmi mladi vodiči
 2. Zdravý rozum, verzus „špičkoví“ motocyklisti
 3. Brzdné dráhy – nákladný automobil , auto, motocykel
 4. Cestičky pre bicyklistov
 5. Označenie ADR značí ?
 6. Systém defenzívnej jazdy je, keď,…
 7. Beriem ohľad, ide predsa mamička s kočíkom
 8. Mám dávku, som najlepší zdrogovaný vodič,…
 9. Automobil kontra rýchly vlak
 10. Na dovolenku ideme,… čo s tým,…
 11. Rodič a jeho právna i ľudská zodpovednosť,…
 12. Kedy nevidno – vidno, „neviditeľného“ bicyklistu
 13. Vodič a jeho správne sedenie
 14. Sú svetla dôležité ?
 15. Čo spôsobí pár opozdených sekúnd, pri potrebnej reakcii
 16. Oranžové majáky u pracovných strojov
 17. Pôjdeš nezodpovedne, ver, to neubrzdíš,…
 18. Kedy a akú detskú sedačku ?
 19. Kedy je ta naša pneumatika ojazdená ?
 20. Kedy je bezpečné – nebezpečné na snehu

 1. Kedy a kde dať horšie pneumatiky,…. dozadu či,…
 2. Je nákladom aj lyžiarska výstroj na aute ?
 3. Ozaj, venujem sa dostatočné riadeniu ?
 4. Čo je systém – jednostopové vozidlo ?
 5. Ako si za krátky čas zničiť mladý život
 6. Význam vety – nechajte ma byt, to som nechcel,…
 7. Autoškola je aj o,… príklade rodičov,…
 8. Neomylné, malé omyly bicyklistu
 9. Jazdím v uzavierkách, ťažko mi orientovať,…
 10. Deti bez dospelých na ceste
 11. Mládež versus skúsenosť
 12. Malé základy pre motocyklistu
 13. Nebezpečné nehody mladých vodičov
 14. Nepredvádzať sa je „in“,…
 15. Agresivná jazda v meste, rovná sa samovražda, keď,…
 16. Opitosť bicyklistu je najlepšie poznať,…
 17. Nebezpečné situácie na motocykli
 18. Jazdy bez prestávky na dovolenku, šetria čas, ukončujú
 19. Kedy dokonale poznáme automobil, keď,…
 20. Nebezpečenstva u bicyklistov a od bicyklistov,…