Warning: Illegal string offset 'fancybox' in /home/wr015300/www_root/wp-content/plugins/photoswipe-for-nextgen-gallery/ngg-photoswipe.php on line 41
Na stiahnutie – Favoritvt – vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko

Lekárske posudky

Od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z.z. dňa 1.8.2014 sa zdravotná spôsobilosť na prácu preukazuje lekárskym posudkom zamestnanca alebo fyzickej osoby – podnikateľa /podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3c/ nie starším ako 6 mesiacov.

Lekársky posudok - ZAMESTNANEC - Word (0 stiahnutí)
Lekársky posudok - ZAMESTNANEC - PDF (0 stiahnutí)
Lekársky posudok - SZČO - Word (1 stiahnutie)
Lekársky posudok - SZČO - PDF (0 stiahnutí)

38total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail