Na stiahnutie

Technické popisy učebných pomôcok a prostriedkov pre AŠ.

Digitálne dopr. snímky                            [download#47#nohits]                  DDS
Pravidlá cestnej premávky                     [download#48#nohits]                  PCP
Dopravné predpisy v kocke                   [download#49#nohits]                  DPK
Desatoro prikázaní vodiča                     [download#50#nohits]                  DPV
Audiovizuálny reťazec                           [download#51#nohits]                   AR
Reálny model autocvičiska                    [download#52#nohits]                  RMA
Technická výbava AC                            [download#53#nohits]                  TVA
Metodická príručka AC                          [download#54#nohits]                  MPA
Technické modely 3D                            [download#56#nohits]                   TM
Tech.popis modelov                               [download#55#nohits]                  TPM
Zoznam tech. modelov                          [download#58#nohits]                  ZTM
Vzdelávacie  okruhy u TM                     [download#57#nohits]                  VOM
Ďalšie odborné filmy                              [download#59#nohits]                   DOF
Prof. vodiči  BOZP                                 [download#60#nohits]                  PVB
Moja autoškola                                       [download#61#nohits]                   MA

 

Prihlášky pre výchovu a vzdelávanie/rekvalifikačné kurzy

Výchova a vzdelávanie je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza
a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),
3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).
PRIHLÁŠKA – VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE 1. strana     [download#67#nohits]                  VSS 1.
PRIHLÁŠKA – VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE 2. strana     [download#68#nohits]                  VSS 2.
PRIHLÁŠKA – OSTATNÉ STAVEBNÉ STROJE 1. strana      [download#65#nohits]                  OSS 1.
PRIHLÁŠKA – OSTATNÉ STAVEBNÉ STROJE 2. strana      [download#64#nohits]                  OSS 2.
PRIHLÁŠKA MOTOROVÝ VOZÍK 1. strana                            [download#73#nohits]                   MV 1.
PRIHLÁŠKA MOTOROVÝ VOZÍK 2. strana                            [download#72#nohits]                   MV 2.
PRIHLÁŠKA AUTOMOB., VEŽOVÉ ŽERIAVY, PLOŠINY      [download#69#nohits]                  VTZZ TI
Žiadosť na IP o vydanie preukazu                                            [download#78#nohits]                   VTZZ IP
PRIHLÁŠKA OSTATNÉ VTZZ                                                 [download#75#nohits]                   OVTZZ
PRIHLÁŠKA VIAZAČ BREMIEN                                             [download#77#nohits]                   VB
PRIHLÁŠKA PRÁCE VO VÝŠKE                                           [download#76#nohits]                    VaH
Prihláška LEŠENÁR                                                                [download#71#nohits]                    MaD L

 

Lekárske posudky

Od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z.z. dňa 1.8.2014 sa zdravotná spôsobilosť na prácu preukazuje lekárskym posudkom zamestnanca alebo fyzickej osoby – podnikateľa /podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3c/ nie starším ako 6 mesiacov.

Lekársky posudok zamestnanec – kat. I. a II.                                [download#79#nohits]                 LP Z
Lekársky posudok zamestnanec – kat. III. a IV.                            [download#80#nohits]                 LP Z 2
Lekársky posudok súkromná osoba a živnostník – kat. I. a II.      [download#62#nohits]                 LP SZCO

3395total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail