Menu Zavrieť

Reálne o fy Favorit VT

Vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko začalo činnosť dňa 14.10.1990 ako samostatná vzdelávacia organizácia, ktorej hlavnou náplňou práce je výchova a vzdelávanie pracovníkov v oblasti stavebnej mechanizácie s celoštátnou pôsobnosťou. Súčasťou našej organizácie je aj moderná autoškola s názvom Favorit Vranov n/T.

 

Za obdobie existencie, zabezpečuje vzdelávanie a výchovu pracovníkov v stavebníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, strojárstve, doprave, v autoškole a v poslednom období aj malej stavebnej mechanizácii pre fyzické a právnické osoby.

Od roku 1999 sa intenzívne zaoberáme vývojom, konštrukciou učebných pomôcok a tvorbou programov pre vzdelávanie v oblasti dopravy a techniky.

Našimi zákazníkmi boli v priebehu našej činnosti organizácie ako napr. Cestné stavby, Váhostav, Štátne lesy, Inžinierske stavby, Slovenská správa ciest, Vodárne a kanalizácie, SAD, VSŽ (U.S. Steel), Slovenské telekomunikácie, Slovenský plynárenský priemysel, Okresné úrady práce, poľnohospodárske družstvá a rôzne väčšie i menšie organizácie vlastniace stavebnú mechanizáciu. V priebehu tohto obdobia medzi našich žiakov patrilo aj množstvo študentov a dalších záujemcov o výcvik v autoškole.