M. Rozvrh hodín AŠ Favorit Vranov n/T

Por. č. hodiny                     Čas                            Poznámka

 1.                                06.05  – 06.50                  Nultá hodina

 

 1.                                06.55  – 07.40                  Doobed. vyučovanie
 2.                                07.45  – 08.15
 3.                                08.25  – 09.10
 4.                                09.15 – 10.00
 5.                                10.05  – 10.55
 6.                                11.00 – 11.45
 7.                                11.55 – 12.35
 8.                                12.45 – 13.15

 

 1.                                13.35 – 14.20                   Poobed. vyučovanie
 2.                                14.25 – 15.15
 3.                                15.20 – 16.05
 4.                                16.10 – 16.55
 5.                                17.10 – 17.55
 6.                                18.00 – 18.05
 7.                                18.10 – 18.55
 8.                                19.00 – 19.45

 

 1.                                19.50  – 20.35                 Mimoriadna hodina

5total visits.

Termíny začatia kurzov:

 1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
 2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
 3.  Kurz stavebné stroje         //
 4.  Kurz žeriavnikov               // 
 5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail