Menu Zavrieť

I. Úvod

I./1 – Obsahová skladba diela

I./2 – Sprievodný list

I./3 – Zoznam úrazových dejov z praxe


II. K stavebným strojom

Z nášho archívu, k publicistickej činnosti o SS

II./1 – K stavebným strojom – zoznam kapitol

II./2 – Stavebný stroj – spoľahlivý partner

II./3 – K stavebným strojom – časopisecká verzia

Ukážka obsahovej skladby, z nášho archívu k publicistickej činnosti


III. K ergonómii – vzdelávaniu

III./1  – Základné technicko-ergonomické požiadavky,…


IV. K motorovým vozíkom

Ukážka obsahovej skladby, z nášho archívu k publicistickej činnosti

IV./1 – Motorový vozík – Dodržiavanie BOZP

IV./2 – K motorovým vozíkom – časopisecká verzia


V. Úrazove deje v praxi

V./1 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov 

V./2 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov

V./3 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov


VI. Technická príručka


VII. Bezpečnostná príručka


VIII. Zdrojová technika, zobrazovače OLED, úpravy dopravného zákona

Zdrojová kamera pre špičkové zobrazovače, ukážka obrazového výstupu zobrazovačov

VIII./1 – Doplnenie k obrázkom

VIII./2 – Ukážka niektorých obrázkov /24/

VIII./3 – Úpravy zákona – vzor § 2 + 4

VIII./4 – Vzor aktualizovaného zákona č. 8/2009 Z. z.


IX. Hodnotenie vzdelávaní


X. Skúšobné otázky pre vodičov v listovej a digitalizovanej novej forme skúšky

X./1 – Ukážka testových otázok v spojení s správnymi odpoveďami


XI. Záver

Dovoľujeme si Vám záverom poďakovať, za prejavenú ochotu, ústretovosť, inšpirujúce a podnetné návrhy z Vašej strany pri hodnotení tohto projektu.

S úctou Jožo V.


Zdroje:

Wolters Kluwer – Bezpečnosť práce v praxi

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Internetové zdroje

87total visits.