D. Ďalšie učebné pomôcky pre vzdelávanie

D1 – Odborné výukovo-inštruktážne filmy

  • Na uvedenej stránke sa záujemca, prípadne odberateľ, môže bližšie zoznámiť so zameraním jednotlivých odborných filmov, ktoré možno využiť pre ďalšie vzdelávanie.
  • V tomto zozname je uvedený aj novelizovaný projekt pre školenie vodičov, projekt pre vzdelávanie v oblasti BOZP pre vodičov a ďalších zamestnancov.

Zoznam filmov nájdete  v sekcii „Stiahnite si“

3total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail