Menu Zavrieť

D. Ďalšie učebné pomôcky pre vzdelávanie

D1 – Odborné výukovo-inštruktážne filmy

  • Na uvedenej stránke sa záujemca, prípadne odberateľ, môže bližšie zoznámiť so zameraním jednotlivých odborných filmov, ktoré možno využiť pre ďalšie vzdelávanie.
  • V tomto zozname je uvedený aj novelizovaný projekt pre školenie vodičov, projekt pre vzdelávanie v oblasti BOZP pre vodičov a ďalších zamestnancov.

Zoznam filmov nájdete  v sekcii „Stiahnite si“