Na stiahnutie

Technické popisy učebných pomôcok a prostriedkov pre AŠ.

Digitálne dopr. snímky                            Stiahnuť                  DDS
Pravidlá cestnej premávky                     Stiahnuť                  PCP
Dopravné predpisy v kocke                   Stiahnuť                  DPK
Desatoro prikázaní vodiča                     Stiahnuť                  DPV
Audiovizuálny reťazec                           Stiahnuť                   AR
Reálny model autocvičiska                    Stiahnuť                  RMA
Technická výbava AC                            Stiahnuť                  TVA
Metodická príručka AC                          Stiahnuť                  MPA
Technické modely 3D                            Stiahnuť                   TM
Tech.popis modelov                               Stiahnuť                  TPM
Zoznam tech. modelov                          Stiahnuť                  ZTM
Vzdelávacie  okruhy u TM                     Stiahnuť                  VOM
Ďalšie odborné filmy                              Stiahnuť                   DOF
Prof. vodiči  BOZP                                 Stiahnuť                  PVB
Moja autoškola                                       Stiahnuť                   MA

 

Prihlášky pre výchovu a vzdelávanie/rekvalifikačné kurzy

Výchova a vzdelávanie je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza
a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),
3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).
PRIHLÁŠKA – VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE 1. strana     Stiahnuť                  VSS 1.
PRIHLÁŠKA – VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE 2. strana     Stiahnuť                  VSS 2.
PRIHLÁŠKA – OSTATNÉ STAVEBNÉ STROJE 1. strana      Stiahnuť                  OSS 1.
PRIHLÁŠKA – OSTATNÉ STAVEBNÉ STROJE 2. strana      Stiahnuť                  OSS 2.
PRIHLÁŠKA MOTOROVÝ VOZÍK 1. strana                            Stiahnuť                   MV 1.
PRIHLÁŠKA MOTOROVÝ VOZÍK 2. strana                            Stiahnuť                   MV 2.
PRIHLÁŠKA AUTOMOB., VEŽOVÉ ŽERIAVY, PLOŠINY      Stiahnuť                  VTZZ TI
Žiadosť na IP o vydanie preukazu                                            Stiahnuť                   VTZZ IP
PRIHLÁŠKA OSTATNÉ VTZZ                                                 Stiahnuť                   OVTZZ
PRIHLÁŠKA VIAZAČ BREMIEN                                             Stiahnuť                   VB
PRIHLÁŠKA PRÁCE VO VÝŠKE                                           Stiahnuť                    VaH
Prihláška LEŠENÁR                                                                Stiahnuť                    MaD L

 

Lekárske posudky

Od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z.z. dňa 1.8.2014 sa zdravotná spôsobilosť na prácu preukazuje lekárskym posudkom zamestnanca alebo fyzickej osoby – podnikateľa /podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3c/ nie starším ako 6 mesiacov.

Lekársky posudok zamestnanec – kat. I. a II.                                Stiahnuť                 LP Z
Lekársky posudok zamestnanec – kat. III. a IV.                            Stiahnuť                 LP Z 2
Lekársky posudok súkromná osoba a živnostník – kat. I. a II.      Stiahnuť                 LP SZCO

3031total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail