F. Multimediálny projekt pre teoretické vzdelávanie

F1 – Moja autoškola

  • Základným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť prezentačno-výukový program na DVD, ktorý by komplexne predstavil všetky súčasné produkty, ktoré sú k dispozícii z produkcie fy Favorit Vranov n.T. pre potreby odberateľov v SR a ČR.
  • Uvedené DVD sa teda môže využiť jednak na prezentáciu vašej školy, možno ho vhodne využiť aj pre potreby vzdelávania.

Podrobnosti nájdete  v sekcii „Stiahnite si“

2total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail