E. Novelizovaný projekt pre školenie vodičov a zamestnancov v oblasti BOZP

E1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov sk. 01.1

  • Projekt je určený najmä školám, autoškolám, vzdelávacím strediskám, fyzickým, resp. právnickým osobám, ktoré budú dodávateľským spôsobom zabezpečovať školenie v oblasti dopravy.
  • Súčasťou tohto vzdelávania, oboznamovania, sú aj bezpečnostné predpisy z oblasti BOZP v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z.

Viac  informácií nájdete  v sekcii „Stiahnite si“.

 

 

Zdroj NIP, časopis Bezpečnosť práce v praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

3total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail