Vzdelávanie – 5/2019

Vzdelávanie

[download#2500#nohits]                
[download#2501#nohits]                
[download#2502#nohits]                 
[download#2503#nohits]        

2total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail