Menu Zavrieť

A. Technické pomôcky pre teoretické vzdelávanie

 A1 – Digitálne dopravné snímky /DDS/

 •  Projekt rieši prostredníctvom digitálnych dopravných snímok všetky najdôležitejšie ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. – pravidlá cestnej premávky v znení neskorších predpisov.
 • Sú osobitnou kategóriou učebnej pomôcky, najmä pre autoškoly, v plnej miere nahrádzajú dávnejšie používané diapozitívy, realizácia vzdelávania  prebieha za pomoci programu PowerPoint.

 

 

 

A2 – Dopravné predpisy na nosiči DVD

 •  Základnou ideou tohto filmového projektu je transformácia základných dopravných predpisov – pravidiel cestnej premávky – do filmovej podoby  na ôsmich nosičoch DVD.
 • Finálny produkt je rozvrhnutý do 152 kapitol s množstvom viac ako 2720  sekvencií – obrazovo-zvukových dopravných informácií.

 

 

 A3 – Najdôležitejšie ustanovenia dopravných predpisov v kocke

 • Produkt rieši všetky najdôležitejšie ustanovenia právnych predpisov z pravidiel cestnej premávky, najdôležitejšie a najpotrebnejšie ustanovenia  potrebné k zopakovaniu pred ukončením výcviku v autoškole, pri ďalšom vzdelávaní v oblasti dopravy.
 • Finálna prezentácia tohto projektu je možná prostredníctvom nosiča vo formáte DVD.

 

 

 A4 – Desatoro prikázaní pre mladého vodiča, …

 • Filmový projekt „Desatoro prikázaní pre mladého vodiča  – alebo … čo je  vhodné, čo nie je vhodné, …“ je určený prioritne k doplnkovému preberaniu  učiva platných dopravných predpisov z iného pohľadu.
 • Iným pohľadom sa rozumie najmä, okrem pozitívneho prínosu dopravy, aj  jej negatíva, najmä dopravné nehody, ťažké a smrteľné zranenia, kolízne  situácie v cestnej premávke, arogancia vodičov za volantom, vysoká  rýchlosť vozidiel s následným šmykom a ďalšie negatívne situácie   v cestnej premávke.

 

 

 A5 – Prenosná audiovizuálna zostava

 • Technická realizácia prenosnej audiovizuálnej zostavy rieši technické prepojenie viacerých prvkov za účelom vytvorenia zostavy pre vysoko  efektívny výchovno-vzdelávací proces v najvyššej obrazovej kvalite.
 • Je ľahko prenosná, rýchlo zapojiteľná a vysoko efektívna, finančne nenáročná zostava.
 • Svojou veľkosťou umožňuje ľahké uloženie pred prepravou v batožinovom  priestore osobného automobilu, príp. na zadnom sedadle.