B. Technické prostriedky pre výcvik na autocvičisku

B1 – Reálny model autocvičiska

 • Reálny výcvikový model autocvičiska vo formáte 3D bol prioritne navrhnutý  a konštrukčne riešený v zmenšenom formáte vo vzťahu k základnému  autocvičisku.
 • Jeho praktické využitie je zamerané najmä na vytvorenie rôznych modelových situácií z vtáčej perspektívy, ktoré sú obdobné ako na skutočnom autocvičisku.
 • Efektivitu výcviku zároveň možno zvýšiť elektronicko-svetelnou výbavou modelu.

 

 

 

B2 – Reálna technická výbava AC

 • Realizáciou tohto produktu firma Favorit Vranov n.T. pripravila vysokokvalitnú a vzhľadovo špičkovo vyzerajúcu výbavu autocvičiska najmä pre školy, autoškoly a ďalšie vzdelávacie centrá.
 • Po čiastočnej úprave sa výbava môže využiť v základných a na stredných školách pre vybavenie športovísk, cvičísk, pre športové a branné súťaže.

 

 

 

 

B3 – Odborná metodická príručka pre výcvik na AC

 

 • Cieľom tejto príručky je v písomnej forme podať metodiku výcviku  na autocvičisku.
 • Zároveň ďalšími časťami príručka poukazuje najmä na nesprávne činnosti a konania žiakov pri výcviku.
 • Svojím zameraním vhodne dopĺňa produkty B1 a B2.

10total visits.

Termíny začatia kurzov:

 1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
 2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
 3.  Kurz stavebné stroje         //
 4.  Kurz žeriavnikov               // 
 5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail