Menu Zavrieť

B. Technické prostriedky pre výcvik na autocvičisku

B1 – Reálny model autocvičiska

  • Reálny výcvikový model autocvičiska vo formáte 3D bol prioritne navrhnutý  a konštrukčne riešený v zmenšenom formáte vo vzťahu k základnému  autocvičisku.
  • Jeho praktické využitie je zamerané najmä na vytvorenie rôznych modelových situácií z vtáčej perspektívy, ktoré sú obdobné ako na skutočnom autocvičisku.
  • Efektivitu výcviku zároveň možno zvýšiť elektronicko-svetelnou výbavou modelu.

 

 

 

B2 – Reálna technická výbava AC

  • Realizáciou tohto produktu firma Favorit Vranov n.T. pripravila vysokokvalitnú a vzhľadovo špičkovo vyzerajúcu výbavu autocvičiska najmä pre školy, autoškoly a ďalšie vzdelávacie centrá.
  • Po čiastočnej úprave sa výbava môže využiť v základných a na stredných školách pre vybavenie športovísk, cvičísk, pre športové a branné súťaže.

 

 

 

 

B3 – Odborná metodická príručka pre výcvik na AC

 

  • Cieľom tejto príručky je v písomnej forme podať metodiku výcviku  na autocvičisku.
  • Zároveň ďalšími časťami príručka poukazuje najmä na nesprávne činnosti a konania žiakov pri výcviku.
  • Svojím zameraním vhodne dopĺňa produkty B1 a B2.

109total visits.