Projekt SS


 

I. Úvod


II. BP 07/2021


III. BP 10/2021


IV. BP 11/2021


V. BP 12/2021


VI. Úrazove deje v praxi


VII. Technická príručka


VIII. Bezpečnostná príručka


IX. OLED technológia


X. Hodnotenie vzdelávaní


XI. Nové skúšobné otázky pre AŠ.


XII. Záver

Dovoľujeme si Vám záverom poďakovať, za prejavenú ochotu, ústretovosť, inšpirujúce a podnetné návrhy z Vašej strany pri hodnotení tohto projektu.

S úctou Jožo V.


Zdroje:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Internetové zdroje

25total visits.

Termíny začatia kurzov:

  1.  Autoškola, výcvik sk. B.     //
  2.  Kurz vysokozdviž. vozíky  //
  3.  Kurz stavebné stroje         //
  4.  Kurz žeriavnikov               // 
  5.  Kurz viazačov bremien     //

   Bližšie info: tel. kontakt, e-mail